2024-03-08

Aktion Rädda Vättern föreslår att Vätternvårdsförbundet på sin stämma den 8 maj ska ta initiativ till samverkan angående inventering av PFAS-förorenade områden och rening av dricksvatten från, och avloppsvatten till, Vättern.