2023-12-05

Kallingedomen: Högsta domstolen slår fast att höga PFAS-halter i Kallingebornas blod är en personskada som berättigar till skadestånd från den som levererat kranvattnet.