2024-06-19

Länsstyrelserna runt Vättern har kommit ut med nya kostrekommendationer som innebär att människor som följer råden kommer att få höjda PFAS-halter i sitt blod. ARV frågar i denna insändare varför länsstyrelserna tycker att vi ska äta så mycket fisk med höga PFAS-halter.