2024-05-22

Nytt samrådsunderlag från Greenna Mineral AB, tidigare Tasman Metal och Leading Edge Materials. Bolaget söker nu återigen bearbetningskoncession då regeringen/riksdagsmajoriteten ändrat lagen så att Natura 2000-tillstånd ska ansökas om i nästa etapp.