2021-05-05

Bergsstaten avvisar slutligen ansökan om bearbetningskoncession för Norra Kärr eftersom inget Natura 2000-tillstånd har inlämnats.