2023-03-03

DS 2023:5 Natura 2000-tillstånd vid ansökan om bearbetningskoncession enligt minerallagen. Utredaren föreslår att bara att hänvisning till miljöbalkens krav på Natura 2000-utredning isolerat tas bort ur minerallagens 4 kapitel. Men kravet står ändå kvar bland annat genom att kravet på miljöbedömning enligt miljöbalkens 6 kapitel kvarstår i minerallagen.