2023-03-06

I en skrivelse till Vätternvårdsförbundets årsstämma föreslår ARV att förbundet ”får i uppdrag att genomföra en fullständig inventering och riskbedömning av platser som är förorenade av PFAS-ämnen, i syfte att ta fram
saneringsplaner och skydda Vätterns vatten från ökande halter.”