2022-04-08

Högsta förvaltningsdomstolen godkänner regeringens beslut att ge tillstånd till Skärgårdsskjutfältet i Göteborgs södra skärgård med hänvisning till att miljöbalken är “allmänt hållen”.