2022-10-01

Betänkande av Utredningen om en hållbar försörjning av innovationskritiska metaller och mineral. Utredningen förslår bland annat att minerallagen strippas på hänvisningar till miljöbalken och att det blir tydligare att Bergsstatens bearbetningskoncession (som döps om till mineralkoncession) inte blir ett slags miljötillstånd som garanterar att platsen är lämplig för gruvverksamhet.