2023-03-10

Dagens ETC berättar om att Försvarsmakten kraftigt vill utöka skjutningarna med stridsflyg i dricksvattentäkten och att myndigheten dessutom kräver att slippa pröva sin verksamhet enligt miljölagstiftningen.