2023-03-07

Dagens ETC skriver om hotet mot Vättern från Karlsborgs PFAS-förorenade flygplats. Artikeln i ETC visar hur Försvarsmakten och Fortifikationsverket bollar ansvaret för föroreningssituationen emellan sig.