2020-06-30

Sveriges geologiska undersökning lämnar ett kritiskt yttrande till mark- och miljödomstolen angående Fortifikationsverkets ansökan om markavvattning inom Karlsborgs flygplatsområde.