2019-10-07

SGI, Statens geotekniska institut, expertmyndighet under Miljö- och energidepartementet, ger Aktion Rädda Vättern fullt stöd i kritiken mot Försvarsinspektörens beslut att godkänna Fortifikationsverkets planer på dränering av landningsbanan vid Karlsborgs flygplats.