2019-06-24

Länsstyrelsen i Västra Götaland skickar innan semestern ut ett remissförslag till markavvattningstillstånd gällande Karlsborgs PFAS-förorenade flygplats. Aktion Rädda Vättern motsätter sig detta.