2019-07-15

När FMV spränger granater i norra Vättern i slutet på maj föregås det av ett muntligt samråd som inte ens diarieförs av länsstyrelsen i Västra Götaland. Men mark- och miljödomstolens yttrande till regeringen föreslår att överklagandet ska avslås.