2022-07-06

Regeringen beslutade den 30 juni 2022 att inte ta upp Aktion Rädda Vätterns och 64 privatpersoners krav på omprövning av FMV:s tillstånd som bland annat innebär granatbeskjutning av norra Vättern. ARV vädjar nu till Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten att ingripa.