2021-01-25

Aktion Rädda Vättern skriver till Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten och ber dem att agera för att få till en omprövning av Förvarets materielverks tillstånd från 2010.