2021-05-12

Aktion Rädda Vättern tillsammans med 64 enskilda personer överklagar länsstyrelsens beslut att inte ompröva FMV:s tillstånd från 2010.