2021-06-17

En lång rad överklaganden har kommit till regeringen för beslut, de första redan 2016. Beslutet blir: “Regeringen prövar inte överklagandena.” I sak spelar det ingen roll då det handlar om granatbeskjutningar som dels är stoppade, dels redan har genomförts. Men regeringen tycks ändå anse att det är OK att spränga granater helt nära fiskeförbudsområde.