2021-06-17

Regeringen upphäver Försvarsinspektörens beslut att godkänna dränering av landningsbanan på Karlborgs PFAS-förorenade flygplats. En delseger för ARV och alla runt Vättern.