2021-06-19

Delseger i kampen mot försvarets förorening av Vättern med PFAS-kemikalier. Försöket att tjuvstarta dräneringen av landningsbanan på Karlborgs kraftigt PFAS-förorenade militära flygplats stoppas av slutligt regeringsbeslut.