2021-08-18

Mark- och miljödomstolens yttrande till regeringen innebär att försöket att kräva omprövning av FMV:s tillstånd från 2010 bör avvisas av regeringen. Endast myndigheter får tvinga fram omprövning, inte privatpersoner eller miljöorganisationer.