2022-06-30

Regeringen beslutar att inte pröva varken enskilda personers eller ARV:s överklagan mot att länsstyrelsen vägrar ompröva FMV:s tillstånd från 2010.