2021-09-03

Tasman Metal/Leading Edge/GREENNA Minerals AB ger ut ett nytt prospekt där hanteringen av malmen i Norra Kärr ändras. Endast brytning, krossning och malning samt magnetisk behandling ska äga rum på platsen. Resten ska flyttas till Luleå…