2021-10-01

Vätternliv.se är en digital kunskapsportal som presenterar fakta från miljöövervakning och forskning om sjön Vättern, dess ekosystem och utmaningar.