2010-10-11

En ny studie från Göteborgs universitet visar att sköldkörtel och immunförsvar hos vildlevande abborrar skadas av PFAS-kemikalier.