2021-02-01

Rapport 140, en studie i samarbete med Sveriges lantbruksuniversitet av förekomst av organiska miljöföroreningar (industrikemikalier, läkemedelsrester, PFAS, bekämpningsmedel) i Vättern, Vänern och Mälaren.