2021-01-25

Fortifikationsverket meddelar att de inte tänker dra tillbaka sin ansökan om att dränera Karlsborgs PFAS-förorenade flygplats.

Svar från FORTV på öppet brev från Aktion Rädda Vättern