2021-01-14

Bergsstaten får kritik för att myndigheten ger alltför långa och generösa tidsfrister för bolaget, som ansöker om tillstånd till gruva i Norra Kärr, att inkomma med kompletteringar. Det gör att processen blir onödigt lång.