2015-12-01

Svenskt Vatten, branschorganisation för kommunala vattenverk, beskriver problemen med PFAS och kräver att riksdag och regering ska förbjuda dessa ämnen.