2023-05-08

Miljösamverkan östra Skaraborg, MÖS, svarar på Regeringskansliets remiss angående ”Tillfällig åtgärd för att underlätta försvarsövningar under särskilda förhållanden”.