2022-10-10

Försvarsmakten kräver i en ny hemställan att miljölagstiftningen ska sättas på undantag i samband med behov av utökade incidentflygningar och övningar tillsammans med utländska militära förband.