2023-06-01

Tidningen Altinget analyserar försvarsledningens krav på undantag från miljölagstiftningen.