2013-08-01

FOI (Totalförsvarets forskningsinstitut) redovisar redan 2013 de omfattande risker som finns med intag av högfluorerade kemikalier (PFAS), allt från cancer och immunsjukdomar till hormonstörningar och ”ökad impulsivitet” hos barn.