2020-12-15

Aktion Rädda Vättern begär i öppet brev till överbefälhavare Micael Bydén, Försvarsmakten och generaldirektör Maria Bredberg Pettersson, Fortifikationsverket, att ansökningarna om dränering och utökad verksamhet på Karlborgs PFAS-förorenade flygplats ska dras tillbaka.