2020-12-16

Bergsstaten avslår gruvbolagets ansökan om förlängt undersökningstillstånd. EUCO Resources Sweden AB är ett verktyg för det stora bolaget European Cobalt Ltd med huvudkontor i Perth på Australiens västkust.