2020-11-18

På tioårsdagen av FMV:s tillstånd att skjuta i Vättern skriver Aktion Rädda Vättern till demokratiminister Amanda Lind och uppmanar till utredning av odemokratisk hantering.

Amanda LInd -Varför sprängs det granater i Vättern