2019-09-15

”Gruvprojektet i Norra Kärr: Samrådshandling inför ansökan om att påverka Natura 2000-områdena Vättern, Holkaberg och Narbäck.” Daterat 2019-08-22.

Samrådshandling Norra Kärr N2000 (002)