2019-05-22

Försvaret provskjuter artilleripjäsen Archer över Vättern igen. Spränggranater exploderar över den naturskyddade sjön på FN:s internationella dag för biologisk mångfald.