2019-05-28

Länsstyrelsen svarar ARV hur det hemliga samrådet inför granatbeskjutningen av norra Vättern har gått till.