2019-05-29

FMV svarar ARV hur det hemliga samrådet inför granatbeskjutningen av norra Vättern har gått till. I stort sett likalydande text som länsstyrelsen tidigare presterat.