2019-03-29

Försvarsmakten överklagar länsstyrelsens beslut att tillåta en femdubbling av flygverksamheten. Försvarsmaktens krav är mer lågflygning, mindre bullerkontroll, ingen PFAS-utredning och rätt att dra igång innan beslutet vunnit laga kraft.