2018-01-31

Åklagare Bo Lindgren beslöt att inte inleda någon förundersökning av FMV:s granatbeskjutning av Vättern den 11 oktober 2017. Beslutet motiverades bland annat med att FIHM:s begreppsförvirring.