2018-01-19

Kammaråklagare Bo Lindgren beslutar att inte starta en förundersökning angående FMV:s granatbeskjutning av norra Vättern. Skälet är att villkoren i tillståndet saknar precision och alltså är så otydliga att det inte går att fastställa brott.