2017-11-30

Protokoll från Skjutfältsråd i Karlsborg 2017. Däri går att läsa att verksamheten ska öka och att klagomål är politiskt vinklade.