2017-11-30

Bilaga till protokoll 2017-11-30 med bilder från Måns Lindell, Vätternvårdsförbundet.