2018-02-06

Mark- och miljödomstolen redovisar yttranden från Vätternvårdsförbundet och Naturvårdsverket som beskriver brister i Försvarsmaktens rapportering om Hammaren. Naturvårdsverket skriver att Natura 2000-tillstånd in bör meddelas.