2018-02-09

SMHI:s rapport KLIMATOLOGI Nr 49, 2018. Sveriges stora sjöar idag och i framtiden.: Klimatets påverkan på Vänern, Vättern, Mälaren och Hjälmaren. Kunskapssammanställning februari 2018.