2018-02-13

Svar från P4 (ansvariga för protokollet). De förstår inte vad som står i protokollet eller om det handlar om ett missförstånd detta med ”politiskt vinklade” klagomål.

Skjutfältsrådets svar_FM2018-4036.2 P4