2020-01-28

Regeringen beslutar att avvisa alla överklaganden och godkänner, med små ändringar, länsstyrelsens tillstånd till militärövningar i Göteborgs södra skärgård.